menu

تکست ویو (TextView) در اندروید

با TextView ها و خصوصیات و ویژگی های آن بیشتر آشنا شوید


با استفاده از عنصر TextView می توانیم به کاربر متن موردنظر خود را نمایش دهیم. تکست ویوها اجازه ویرایش متن را به کاربر نمی دهند.

خصوصیات مهم TextView ها

تکست ویوها نیز شامل خصوصیات بسیاری هستند که با مهم ترین و پرکاربرد ترین آن ها آشنا می شویم:

خصوصیت توضیح
android:id یک شناسه که به صورت یکتا می باشد.
android:layout_width میزان عرض لایه را مشخص می کند و می تواند دارای سه حالت "fill parent"، "match parent" و "wrap content" و یا مقدار مشخص بگیرد.
android:layout_height میزان ارتفاع لایه را مشخص می کند و می تواند دارای سه حالت "fill parent"، "match parent" و "wrap content" و یا مقدار مشخص بگیرد.
android:background یکی دیگر از خصوصیات تکست ویو ها "android:background" می باشد که به وسیله آن می توان پس زمینه تکست ویو را تغییر داد.
android:gravity با خصوصیت "android:gravity" نیز می توان متن تکست ویو را به جهات مختلف از جمله وسط، راست ، چپ و ... برد.
android:text می توان متن مورد نظر خود را برای یک تکست ویو قرار داد.
android:textColor برای تغییر رنگ متن تکست ویو از آن استفاده می شود.
android:textSize برای تغییر اندازه متن تکست ویو استفاده می شود و واحد آن بر حسب sp و dp است.
android:textStyle برای تغییر استایل تکست ویو استفاده می شود که دارای سه حالت normal، bold , italic می باشد.
android:typeface برای تغییر تایپ فیس تکست ویو از این خصوصیت استفاده می شود که به صورت پیش فرض دارای چهار تایپ فیس normal، sans، serif و monospace می باشد.

آموزش استفاده از TextView

در این قسمت قصد داریم همراه یک مثال نحوه استفاده از TextView ها را به شما آموزش دهیم. همچنین نحوه معرفی یک TextView به اشاره گر جاوا را نیز فرا خواهیم گرفت.

مراحل انجام کار

 • 1 - ابتدا مطابق با آموزش ساخت اولین پروژه اندرویدی یک پروژه جدید بسازید و و یک نام دلخواه برای آن قرار دهید.
 • 2 - فایل MainActivity.java را باز کرده و کدهای جدید نوشته شده موجود در آموزش را در آن اضافه نمایید.
 • 3 - کدهای مربوط به لایه طراحی شده در آموزش را جایگزین کدهای لایه پروژه خود کنید.
 • 3 - پروژه را اجرا نموده و برروی شبیه ساز آن را تست کنید.

MainActivity.java

     
 package com.izarebin.textview;

 import android.os.Bundle;
 import android.support.annotation.Nullable;
 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
 import android.widget.TextView;


 public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.textview);
     // تعریف و معرفی یک تکست ویو به اشاره گر جاوا
    TextView txttitle = (TextView) findViewById(R.id.txtid);
  }
 }    
     

textview.xml

     
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:padding="16dp">

  <TextView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="100dp"
    android:text="Android Tutorial"
    android:id="@+id/txtid"
    android:gravity="center"
    android:textColor="#000"
    android:textSize="24dp"
    android:textStyle="bold" />

  <TextView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Powered by iZarebin Academy"
    android:id="@+id/textView2"
    android:gravity="bottom|center_horizontal"
    android:textColor="#000"
    android:textSize="18dp"
    android:layout_alignParentBottom="true" />
 </RelativeLayout>     
     

شکل پروژه طراحی شده به صورت زیر خواهد بود:

textview
برای تمرین و یادگیری بیشتر کار با TextView های اندروید پیشنهاد می کنیم سایر خصوصیات گفته شده را نیز استفاده نمایید و تغییرات اعمال شده را مشاهده کنید.