menu

دکمه ها (Button) در اندروید

با Button ها و خصوصیات و ویژگی های آن بیشتر آشنا شوید


دکمه در اندروید برای کارهای مختلفی از جمله انجام یک عملیات پس از لمس آن کاربرد دارد.

خصوصیات مهم Button ها

دکمه ها نیز شامل خصوصیات بسیاری هستند که با مهم ترین و پرکاربرد ترین آن ها آشنا می شویم:

خصوصیت توضیح
android:id یک شناسه که به صورت یکتا می باشد.
android:layout_width میزان عرض لایه را مشخص می کند و می تواند دارای سه حالت "fill parent"، "match parent" و "wrap content" و یا مقدار مشخص بگیرد.
android:layout_height میزان ارتفاع لایه را مشخص می کند و می تواند دارای سه حالت "fill parent"، "match parent" و "wrap content" و یا مقدار مشخص بگیرد.
android:background یکی دیگر از خصوصیات تکست ویو ها "android:background" می باشد که به وسیله آن می توان پس زمینه دکمه را تغییر داد.
android:gravity با خصوصیت "android:gravity" نیز می توان متن دکمه را به جهات مختلف از جمله وسط، راست ، چپ و ... برد.
android:text می توان متن پیش فرض مورد نظر خود را برای یک دکمه قرار داد.
android:textColor برای تغییر رنگ متن دکمه از آن استفاده می شود.
android:textSize برای تغییر اندازه متن دکمه استفاده می شود و واحد آن بر حسب sp و dp است.
android:textStyle برای تغییر استایل متن دکمه استفاده می شود که دارای سه حالت normal، bold , italic می باشد.
android:typeface برای تغییر تایپ فیس متن دکمه از این خصوصیت استفاده می شود که به صورت پیش فرض دارای چهار تایپ فیس normal، sans، serif و monospace می باشد.

آموزش استفاده از Button

در این قسمت قصد داریم همراه یک مثال نحوه استفاده از Button ها را به شما آموزش دهیم. همچنین نحوه معرفی یک به اشاره گر جاوا را نیز فرا خواهیم گرفت. این آموزش همانند آموزش کار با EditText می باشد که از خصوصیات یک دکمه در آن بیشتر استفاده نموده ایم.

مراحل انجام کار

 • 1 - ابتدا مطابق با آموزش ساخت اولین پروژه اندرویدی یک پروژه جدید بسازید و و یک نام دلخواه برای آن قرار دهید.
 • 2 - فایل MainActivity.java را باز کرده و کدهای جدید نوشته شده موجود در آموزش را در آن اضافه نمایید.
 • 3 - کدهای مربوط به لایه طراحی شده در آموزش را جایگزین کدهای لایه پروژه خود کنید.
 • 3 - پروژه را اجرا نموده و برروی شبیه ساز آن را تست کنید.

MainActivity.java

     
 package com.izarebin.edittext;

 import android.os.Bundle;
 import android.support.annotation.Nullable;
 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
 import android.widget.TextView;
 import android.widget.Button;
 import android.widget.EditText;
 import android.view.View;


 public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.edittext);
    
    // تعریف و معرفی عناصر به اشاره گر جاوا
    final TextView txttitle = (TextView) findViewById(R.id.txtid);
    final EditText edtinput = (EditText) findViewById(R.id.edtinput);
    Button btnchange = (Button) findViewById(R.id.btnchange);
     // تغییر سایز متن دکمه
    btnchange.setTextSize(18);
     // تغییر رنگ پس زمینه دکمه
    btnchange.setBackgroundColor(Color.GRAY);
     // قرار دادن متن دکمه در وسط
    btnchange.setGravity(Gravity.CENTER);
    
    btnchange.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        // دریافت متن ورودی توسط کاربر
        String str = edtinput.getText().toString();
        // نمایش متن وارد شده در تکست ویو
        txttitle.setText(str);
      }
    });
  }
 }    
     

button.xml

     
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:padding="16dp">

  <TextView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="100dp"
    android:text="Android Tutorial"
    android:id="@+id/txtid"
    android:gravity="center"
    android:textColor="#000"
    android:textSize="24dp"/>

  <EditText
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:id="@+id/edtinput"
    android:layout_below="@+id/txtid"
    android:background="#e7e7e7"
    android:hint="Hello World" />

  <Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="60dp"
    android:text="Change Text"
    android:id="@+id/btnchange"
    android:layout_below="@+id/edtinput"
    android:layout_margin="20dp" />

  <TextView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Powered by iZarebin Academy"
    android:id="@+id/textView2"
    android:gravity="bottom|center_horizontal"
    android:textColor="#000"
    android:textSize="18dp"
    android:layout_alignParentBottom="true" />

 </RelativeLayout>  
     

شکل پروژه پس از اجرا به صورت زیر خواهد بود:

edittext.png
برای تمرین و یادگیری بیشتر کار با Button های اندروید پیشنهاد می کنیم سایر خصوصیات گفته شده را نیز استفاده نمایید و تغییرات اعمال شده را مشاهده کنید.