menu

آشنایی با متغیرها در اندروید

درباره متغیرهای های جاوا و نحوه تعریف آن ها بیشتر بدانید


1 - انوع متغیرها

در هر برنامه ای که ما آن را ایجاد می کنیم، مقادیری را در آن به کار می بریم و پردازش و محاسبه می کنیم. متغیرها جز جدا نشدنی هر زبان برنامه نویسی می باشند. در زبان جاوا که برای برنامه نویسی اپلیکیشن های اندروید مورد استفاده قرار می گیرد داده های اولیه یا همان "Primitive" ها برای ما بسیار کاربردی هستند که انواع آن ها را در جدول زیر برای شما قرار داده شده است:

نوع متغیر توضیح
byte از 128- تا 127+ می باشد و برای متغیرهای عدد صحیحی که در این محدوده قرار دارند مناسب است.
short محدوده آن از حدود 32- هزار تا 32+ هزار می باشد و برای مقادیر عدد صحیحی که در این بازه قرار دارند مناسب است.
int این نوع داده برای متغیرهای عدد صحیحی که در بازه حدود 2- میلیارد تا 2+ میلیارد قرار دارند مناسب است.
long این نوع داده برای متغیرهای عدد صحیحی که دارای مقادیر بسیار بسیار بزرگ هستند استفاده می شود.
float برای متغیرهای اعداد اعشاری با دقت 8 رقم اعشار مورد استفاده قرار می گیرد.
double برای متغیرهای اعداد اعشاری با دقت بسیار بالا تا 16 رقم اعشار کاربرد دارد.
char این نوع داده برای متغیرهای با مقادیر حرفی مورد استفاده قرار می گیرد و برای حروف کلیه زبان ها می توان از آن استفاده نمود
String متغیر رشته ای که مناسب متغیرهای با مقادیر رشته می باشد و مقدار آن می تواند کلمه یا جمله باشد.
boolean این نوع داده تنها دو مقدار true و false را می پذیرد و مناسب متغیرهای منطقی است که تنها این دو مقدار را می پذیرند.

2 - نحوه تعریف متغیرها در اندروید

در ساده ترین حالت برای تعریف یک متغیر در زبان جاوا به این صورت است که ابتدا نوع داده متغیر را مشخص می کنیم و سپس نام دلخواه متغیر را می نویسیم.

       
  type name;
  int number;
     

3 - نحوه مقدار دهی به متغیرها

در جاوا می توان پس از تعریف متغیر به صورت مستقیم آن را مقداردهی کرد و یا می توانیم پس از تعریف به آن مقدار دهیم. به مثال زیر توجه نمایید:

       
  int number = 4; // روش اول
  int number1; // روش دوم
  number1 = 4;
     

4 - مثالی کامل از انواع متغیرها

       
  // برای متغیرهای عدد صحیح     
  byte number = 1;
  short number1 = 4;
  int number2 = 100;
  long number3 = 1200000;
  
  // برای متغیرهای اعداد اعشاری
  float number4 = 4.1f;
  double number5 = 5.6;
  
  // برای کاراکترها و رشته های متنی
  char mychar = 'i';
  String str = "iZarebin";
  
  // برای متغیرهای منطقی
  boolean bl = true;
  
     

5 - نمایش مقادیر متغیرها در LogCat اندروید استودیو

برای تمرین بیشتر و تعریف انواع متغیرها و مقداردهی آن ها، می توانیم از دستور "Log" ّبرای چاپ و نمایش مقادیر متغیرها در "LogCat" استفاده می کنیم.

     
 package com.example.izarebin.myapplication;

 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
 import android.os.Bundle;
 import android.util.Log;

 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  String tag = "iZarebin";

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    byte number = 1;
    short number1 = 4;
    int number2 = 100;
    long number3 = 1200000;
    Log.i(tag,"value number is = " + number);
    Log.i(tag,"value number1 is = " + number1);
    Log.i(tag,"value number2 is = " + number2);
    Log.i(tag,"value number3 is = " + number3);

  }
 }
     

پس از اجرای برنامه می توانید از طریق پنجره "LogCat" اندروید استودیو مقادیر چاپ شده را مشاهده نمایید. برای جست و جوی آسان تر می توانید از تگ "iZarebin" یا نام تگ دلخواهی که وارد نموده اید استفاده کنید. نتیجه را در زیر می توانید مشاهده نمایید:

     
 07-16 11:18:28.071 1507-1507/com.example.izarebin.myapplication I/iZarebin: value number is = 1
 07-16 11:18:28.071 1507-1507/com.example.izarebin.myapplication I/iZarebin: value number1 is = 4
 07-16 11:18:28.071 1507-1507/com.example.izarebin.myapplication I/iZarebin: value number2 is = 100
 07-16 11:18:28.071 1507-1507/com.example.izarebin.myapplication I/iZarebin: value number3 is = 1200000