menu

ساخت برنامه صلوات شمار اندروید

نحوه ساخت یک صلوات شمار اندرویدی را به صورت گام به گام فرا بگیرید


پس از مطالعه و یادگیری مباحث مقدماتی آکادمی مجازی ذره بین، اکنون می توانید پروژه های ساده همانند صلوات شمار را طراحی و پیاده سازی کنید. برای به کارگیری مباحث گفته شده و همچنین آشنایی با دستورات بیشتر در اندروید، قصد داریم تا یک پروژه صلوات شمار را به صورت گام به گام آموزش دهیم.

این صلوات شمار دارای امکاناتی نظیر شمارش تعداد صلوات ها و نمایش آن ها، امکان شمارش مجدد (دکمه ریست) و امکان مشخص کردن تعداد شمارش با یک طراحی ساده در عین حال زیبا می باشد.

salavat1

1 - ابتدا یک پروژه جدید همانند آموزش ساخت اولین پروژه اندرویدی بسازید و نام آن را "Salavat Counter" قرار دهید.

2 - یک لایه برای پروژه خود طراحی می کنیم و درون آن یک "TextView" برای نمایش تعدا شمارش ها و سایر پیام ها، یک "EditText" برای مشخص کردن سقف شمارش صلوات ها، و دو "Button" برای شمارش و ریست کردن صلوات شمار قرار می دهیم. کدهای لایه طراحی شده را می توانید در زیر مشاهده نمایید:

salavatcounter.xml:

     
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="16dp">

  <TextView
    android:text="Salavat Counter"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="100dp"
    android:gravity="center"
    android:id="@+id/txttitle"
    android:textColor="#fff"
    android:textSize="24dp"
    android:textStyle="bold"
    android:background="#413F40" />

  <EditText
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:id="@+id/edtcounter"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:background="#b7b7b7"
    android:inputType="number"
    android:textColor="#000"
    android:textSize="16dp"
    android:textStyle="bold"
    android:text="10" />

  <Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="80dp"
    android:text="Beshmar"
    android:id="@+id/btncounter"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:textColor="#fff"
    android:textSize="20dp"
    android:textStyle="bold"
    android:background="#FF1A5A" />

  <Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="80dp"
    android:text="Reset"
    android:id="@+id/btnreset"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:textColor="#fff"
    android:textSize="20dp"
    android:textStyle="bold"
    android:background="#FF1A5A" />

 </LinearLayout>
    
     

3 - سپس کدهای مربوط به صلوات شمار را می نویسیم. توضیحات لازم برای هرقسمت به صورت کامنت نوشته شده است.

SalavatCounter.java:

     
 package com.izarebin.salavatcounter;

 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
 import android.os.Bundle;
 import android.view.View;
 import android.widget.Button;
 import android.widget.EditText;
 import android.widget.TextView;

 public class SalavatCounter extends AppCompatActivity {
  int counter;
  int count;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    final TextView txttitle = (TextView) findViewById(R.id.txttitle);
    final EditText edtcounter = (EditText) findViewById(R.id.edtcounter);
    Button btncounter = (Button) findViewById(R.id.btncounter);
    Button btnreset = (Button) findViewById(R.id.btnreset);
    btncounter.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
         // دریافت تعداد صلوات موردنظر از کاربر
        count = Integer.parseInt(edtcounter.getText().toString());
        // بررسی شرط تعداد صلوات مشخص شده با تعداد صلوات شمارش شده
        if (counter < count)
        {
           // درصورتی که کمتر از تعداد صلوات مشخص شده باشد هربار یکی به آن اضافه و تعداد آن چاپ می شود
          counter++;
          txttitle.setText("Tedade Salavat haye shoma = " + counter);
        } else {
          // درصورتی که تعداد شمارش به تعداد صلوات مشخص شده برسد پیام زیر چاپ خواهد شد
          txttitle.setText("Tedade Salavat haye shoma be andaze moshakhas shode resid");
        }
      }
    });
     // ریست کردن صلوات شمار و شمارش مجدد از صفر
    btnreset.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        counter = 0;
        txttitle.setText("Reset Shod");
      }
    });
  }
 }
     
سورس پروژه صلوات شمار را می توانید از این لینک دریافت نمایید.